EVENT Naptár

2024 Július
H K Sz Cs P Sz V
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

TOP 5 Játékos

# Név Szint

Mutasd Mind

TOP 5 Céh

# Név Pont
1 SionRend 46569
2 MAFF 41836
3 TacTic 41716
4 Area99 37777
5 PartyFaces 35647

Mutasd Mind

Facebook

Szabálzat / Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.oldgame2.net weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető OldGame2 online játék (a továbbiakban: Játék) igénybevételének felhasználó illetve a Honlapot egyéb módon használó látogató (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

A Játékban való részvétel kizárólag jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések maradéktalan elfogadásával és betartásával történhet. A regisztrációval illetve a Játékban való részvétel megkezdésével Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti!

1. Honlap üzemeltetőjének adatai

[email protected]

2. Játékban való részvétel feltételei

2.1. Regisztráció

A Játék és a Honlapon elérhető egyéb szolgáltatások igénybevételének előfeltétele az érvényes regisztráció. A regisztráció ingyenes, nem jár fizetési kötelezettséggel. A regisztráció kizárólag természetes személyek részére engedélyezett. Felhasználó regisztrálni a Honlap „Regisztráció” menüpontjában megtalálható regisztrációs űrlapjának értelemszerű kitöltésével tud.

Kiskorú személy kizárólag törvényes képviselője kifejezett beleegyezésével használhatja az oldalt. Kiskorú a regisztráció elküldésével biztosítja az Üzemeltetőt, hogy törvényes képviselőjének beleegyezését a regisztrációt megelőzően beszerezte. A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia egy nevet, amellyel a Játékot játszani kívánja (játékosnév) és egy, a nevére regisztrált e-mail címet. A választott játékosnév nem lehet sértő, obszcén, félelmet keltő, terméket reklámozó, megtévesztő, nem sértheti harmadik személyek jogait, és nem ütközhet közerkölcsbe.

Tilos e-mail vagy webcímek regisztrálása játékosnévként.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

A megadott adatok megfelelőségéért, valódiságáért kizárólag az azt megadó Felhasználó mint szerződő fél felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A Felhasználó köteles az Üzemeltető tudomására hozni minden, a regisztráció keretében megadott adatának, különösen e-mail címének esetleges jövőbeli változását. A Felhasználó köteles felszólításra adatainak valódiságát igazolni az Üzemeltető felé (pl. személyazonosító igazolvány bemutatása, scannelt változatban történő elküldése stb.)

A szabályszerű és az Üzemeltető által elfogadott és visszaigazolt regisztráció a Felhasználót a Játék és a Játék keretében elérhető egyéb szolgáltatások (mint pl. Sárkány Tallér) használatára, igénybevételére jogosítja fel.

A regisztrációs felület itt érhető el: ITT

Adatváltozás bejelentése: ITT

A Felhasználó a regisztrációt köteles személyesen elvégezni. Minden automatizált megoldás a regisztrációs felület kitöltése érdekében vagy a Játék során tilos. A Játék feltétele, hogy minden egyes utasítás (kattintás, leütés) közvetlenül a Felhasználótól érkezzen és a Felhasználó kifejezett akaratából történjen.

2.1.1. Regisztráció illetve felhasználói fiók törlése, megszüntetése

Felhasználó jogosult a regisztrációjának törlését kérni az [email protected] e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Üzemeltető haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből és a fiók Felhasználó általi elérhetősége véglegesen megszűnik. A Felhasználó adatai a rendszerből törlésre kerülne, kivéve az adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatokat.

Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Üzemeltetőt.

Az Üzemeltető jogosult azon Felhasználók és felhasználói fiókok törlésére kérés nélkül, akik, vagy amely fiókba 90 napon túl nem léptek be. Amennyiben a Felhasználó 90 napon túl is fenn szeretné tartani felhasználói fiókját, ezen szándékát külön jelezni kell az Üzemeltető felé itt és a jelzést 90 naponként meg kell ismételni.

2.2. Felhasználói fiók

A szabályos regisztrációval a Felhasználó egy felhasználói fiók ("account") létrehozására jogosult, melyet a Felhasználó önmaga adminisztrál. A felhasználói fiók bármilyen átadása, átruházása harmadik személy részére tilos. A felhasználói fiók felett kizárólag az azt létrehozó Felhasználó rendelkezhet, aki teljes körűen felel a felhasználói fiók használatáért. A felhasználói fiókba történő illetéktelen belépés, számítástechnikai bűncselekménynek minősül, amely nemcsak az ÁSZF-be, hanem törvénybe is ütközik. A felhasználói fiókba történő belépéshez, az abban való műveletek végzéséhez szükséges minden adat (pl.: e-mail, account ID, jelszó) titkos.

A titok gazdája a Felhasználó, aki köteles ezen adatokat védeni. A Felhasználó ezen adatokat nem adhatja ki senkinek (azaz sem hozzátartozójának, ismerősének, más felhasználónak, vagy az Üzemeltetőnek)!

Az Üzemeltető nevében senki, semmilyen körülmények között nem kérheti a Felhasználótól ezen adatokat. Amennyiben bárki (akár az Üzemeltető nevében) kéri az adatok kiadását – még ha az maga az Üzemeltető is -, azt meg kell tagadni és haladéktalanul értesíteni az Üzemeltetőjét, aki tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy az adatok kiadása lehetséges e.

2.3. Kliens letöltése

A Játék kizárólag a Honlapról letölthető klienssel használható. A kliens az Üzemeltető tulajdonát képezi, amelynek használatát a szabályszerű és érvényes regisztrációval engedélyezi.

A kliens kizárólag a Játékban való részvételhez használható, tilos annak bármilyen más célú felhasználása. Tilos továbbá a kliens bármiféle manipulálása, az abban való bármely beavatkozás, pl.: programkód megváltoztatása, visszafejtése, visszafordítása. A kliens-szoftver sokszorosítása csak olyan mértékben megengedett a Felhasználó részére, amennyire az a szoftver használatához szükséges.

A szoftver kereskedelmi célú felhasználásának minden formája tilos. A klienst letöltő Felhasználó felelős a fenti szabályok betartásáért. A kliens használatára vonatkozó szabályok megszegése a játékból való végleges kizárást és a megfelelő jogi eljárások megindítását vonja maga után.

Kliens letöltése: ITT

2.4. Részvétel a játékban

Az Üzemeltető a Játékot folyamatosan fejleszti. A Felhasználó ennek megfelelően csak a mindenkori Játék és egyéb szolgáltatások aktuális változatában vehet részt. Regisztráció ingyenes, azonban a Felhasználók a Játék során egyes szolgáltatásokat, vagy bizonyos tulajdonságokat (pl. Tárgyak vásárlása) kizárólag ellenszolgáltatás fejében vehet igénybe.

A fizetős tulajdonságok fajtájára, különösen az egyes tulajdonságok funkciójára, a fizetős tulajdonság hozzáférésének időtartamára, a fizetendő díj összegére, az elérhető fizetési módokra az adott fizetős szolgáltatás leírásánál talál tájékoztatást a Felhasználó. Amennyiben egy kiskorú Felhasználó szeretne fizetős tulajdonságot igénybe venni, akkor igazolnia kell, hogy a fizetős tulajdonság használati díjának megfizetéséhez szükséges pénzügyi eszközöket törvényes képviselőjétől erre a célra vagy szabad felhasználásra kapta. Az Üzemeltető nem jogosult és köteles vizsgálni a Felhasználók által megadott adatok valódiságát.

Amennyiben utólag bebizonyosodik, hogy a Felhasználó nem valós adatokat adott meg a regisztráció során és erre, vagy esetleges korábban nem közölt kiskorúságára, vagy törvényes képviselője belegyezésének hiányára alapozva támaszt visszafizetési igényt az Üzemeltetővel szemben a fizetős funkció vagy tulajdonság igénybevételével kapcsolatosan, az Üzemeltető nem köteles ezen igényeknek eleget tenni, a már igénybe vett szolgáltatások ellenértékét visszafizetni.

2.5. Tárgyak gyűjtése a felhasználói fiókba

A Felhasználó jogosult a felhasználói fiókjában elhelyezni a Játékban való részvétel során szabályszerűen szerzett, vagy Honlapon keresztül virtuális fizetőeszköz (Sárkány Tallér) ellenében használatba vehető virtuális tárgyakat (a továbbiakban: Tárgyak).

A felhasználói fiókban nyilvántartott Tárgyak használatára kizárólag a felhasználói fiókhoz kapcsolódó Felhasználó jogosult. Ezen Felhasználó felel a Tárgyak szabályszerű használatáért. Tekintettel a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezésekre, Felhasználó a Tárgyak szabálytalan használata, vagy esetleges elvesztése esetén nem hivatkozhat arra, hogy más rendelkezett a Tárgyak felett. Az Üzemeltető kizárólag adatbázis kezelési hiba (programhiba) esetén vállal kötelezettséget arra, hogy a felhasználói fiókból esetlegesen hiányzó Tárgyak eltűnésével kapcsolatos körülményeket nyilvántartásaiban ellenőrizze, illetve hogy a Tárgyakat pótolja.

Az Üzemeltető kizárólag adatbázis kezelési hiba (programhiba) esetén állítja vissza a felhasználói fiókot (és annak tartalmát) a programhibát megelőző, a nyilvántartásnak megfelelő állapotra.

2.6. Kereskedelem

Regisztrált Felhasználók jogosultak az általuk jogszerűen szerzett Tárgyakkal kereskedni a Játék során egymás között. Az egymás közötti kereskedelemben használt virtuális fizetőeszköz a „arany”. Az Arany nem váltható át sem Sárkány Tallérra sem valamely törvényes fizetőeszközre, az kizárólag a Játékban szereplő Tárgyak értékének meghatározását és a Felhasználók közötti elszámolást szolgálja.

2.7. Sárkány Tallér rendelés

ST rendelése forintért a Honlapon megtalálható általános és alkalmi (akciós) árfolyamokon történik. A befizetett összeg ellenében kapott Sárkány Tallért a Felhasználó a Honlapon felhasználhatja Tárgyak vásárlására.

A rendelés folyamata:

 • Bankkártyás fizetés esetén a Honlap a Felhasználót átirányítja a mindenkori szerződött pénzügyi szolgáltató online fizetési felületére, ahol a kért kártyaadatok megadásával, a kártyához tartozó bankszámla megterhelése esetén, a rendszer automatikusan jóváírja a felhasználói fiókban az aktuális árfolyamnak megfelelő mennyiségű Sárkány Tallért. A Bankkártyás fizetési módot, kizárólag saját bankkártyával, lehet igénybe venni!
 • PAY PAL rendszer: hamarosan!
 • SMS fizetés esetén a Sárkány Tallér Rendelés menüpontban megtalálható szót el kell küldeni az ott feltüntetett telefonszámok valamelyikére attól függően, mely országból indul a rendelés. Az Sms elküldése után, amennyiben a mobil szolgáltató meg tudta terhelni a kártyát a rendeléskor feltüntetett összeggel, a Honlap a Felhasználót, válasz Sms-ben értesíti az érvényesítő kódról a mobil szolgáltatón keresztül. A kapott kódot a Honlap „Sárkány Tallér Rendelés” menüpontjában, az erre kialakított felületre kell beírni. A rendelési folyamat azzal teljesül, hogy Felhasználó a kapott kódot helyesen beírja és elküldi a rendszernek. Sikeres rendelés esetén a Sárkány Tallér a felhasználói fiókban jóváírásra kerül.

A Sárkány Tallér rendelés lehetséges bárkitől, bármely Felhasználó részére, amennyiben a fizetést végző személy saját maga rendelkezik a kifizetett összeg felett.

Az Üzemeltető a Sárkány Tallérmal kapcsolatos visszaélésekért, átverésekért, "ál" rendelésekért nem vállal felelősséget. Mindenki csak olyan emberen keresztül rendeljen, akiben megbízik!

3. Felmondási Jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (fogyasztó).

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm.rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási jogát.

Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Üzemeltető a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Felhasználó a kifejezett előzetes beleegyezését a Honlapon keresztül tudja megadni vagy visszautasítani. Ehhez a Felhasználónak nem kell mást tennie, minthogy a regisztrációs felületen a „Kérem a Játék aktiválását a mai naptól, és, tudatában vagyok annak, hogy a hozzájárulásommal felmondási jogomat elveszítem. Bővebben itt” felirat alatt megtalálható jelölőnégyzetet kipipálja, mellyel egyértelműen jelzi Üzemeltető felé a szándékát.

Ha a Felhasználó nem jelöli be a jelölőnégyzet, az Üzemeltető 14 nap elteltével kezdi meg a Szolgáltatás nyújtását, még akkor is, ha a regisztráció megtörtént. Ha esetleg a Felhasználó időközben meggondolja magát és szeretné, hogy a 14 nap lejártát megelőzően mégis hozzáférhessen a Szolgáltatáshoz, akkor ezt jeleznie kell az Üzemeltető felé írásban.

Ha a Felhasználó nem egyezik bele abba, hogy az Üzemeltető a Honlapon elérhető Játékot és egyéb szolgáltatást a 14 nap lejártát megelőzően nyújtsa részére, akkor a Felhasználót megilleti a felmondás joga. Ez esetben a Felhasználó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Üzemeltető részére. Ebből a célból Felhasználó felhasználhatja a következő linken http://www.oldgame2.net/support/ keresztül elérhető felmondási nyilatkozat - mintát is. Felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a 14 naptári nap lejárta előtt elküldi nyilatkozatát az Üzemeltető részére.

Ha a Felhasználó beleegyezett abba, hogy az Üzemeltető a 14 nap lejárta előtt részére a Szolgáltatás nyújtását megkezdje és a teljesítés megkezdését követően él felmondási jogával, a Felhasználó köteles egy a szolgáltatás igénybevételéért járó arányos díj fizetésére, feltéve hogy a Játékban igénybe vehető díjköteles szolgáltatást igénybe vette. A Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ÁSZF-ben az adott díjköteles szolgáltatásra vonatkozó díj adóval növelt teljes összege alapján számolja ki az Üzemeltető. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

Az Üzemeltető követelheti az ésszerű költségeinek megtérítését, ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Felhasználó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és a Felhasználó gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Üzemeltető emailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Üzemeltetőnek.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Üzemeltető a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Felhasználó él felmondási jogával, Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Üzemeltető, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

4. Felelősség

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Játék használata ugyanazokat a kockázatokat rejti magában, mint az online játékok és az ezzel azonos elven működő egyéb alkalmazások, vagy az Internet használata általában. Az Üzemeltetőjének nem feladata ezen kockázatokról való tájékoztatás.

A Felhasználó a kockázatokról tájékozódik és vállalja azokat. A Felhasználó a felhasználói fiókját, vagy bármely hardverét és szoftverét ért külső behatás esetén nem hivatkozhat az ezzel kapcsolatos tájékozatlanságára, illetőleg az Üzemeltető mulasztására.

A fentiek alapján az Üzemeltetőnek nem áll módjában az esetleges Felhasználói figyelmetlenséggel, szabálytalan vagy törvénytelen eszközökkel a felhasználói fiókban okozott, vélt vagy valós károkat megtéríteni, orvosolni, vagy a felhasználói fiók korábbi tartalmát visszaállítani.

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Üzemeltető kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Üzemeltető ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

4.1. Tájékoztatási kötelesség

inden Felhasználó köteles minden külső, vagy annak tűnő szabálytalan behatást az Üzemeltetőnek jelezni annak érdekében, hogy az Üzemeltető megtegye a szükséges lépéseket, hogy ezzel magát, illetve más Felhasználókat az esetleges negatív következményektől megóvjon.

A bejelentések alapján az Üzemeltető lehetőségeihez mérten intézkedik a Játékot vagy a felhasználói fiókokat ténylegesen veszélyeztető behatások törvényes eszközökkel történő megszüntetéséről.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Üzemeltető jogosult a Felhasználók által közétett törvénysértő, vagy gyanús tartalmakat törölni, azonban nincs lehetősége arra, hogy a tartalmakat folyamatosan ellenőrizze. Ha a Felhasználó vélhetően törvénysértő tartalmat észlel, köteles ezt jelezni az Üzemeltető részére.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Ha a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Ha a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Üzemeltetőnek. Ha az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

5. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek, a Játéknak fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap illetve a Játék használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Az Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.oldgame2.net domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az Üzemeltető által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Üzemeltető adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Üzemeltető külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

6. A Felhasználó jogosultságának átmeneti korlátozása, a Játék elérhetősége

Ha az Üzemeltető bármely, a Felhasználóval, illetőleg a Játék egészével kapcsolatban visszaélésre utaló adatokkal rendelkezik, jogosult a Felhasználó hozzáférését, a Játék egyes funkcióit vagy a Játék hivatalos Honlapjának elérését átmenetileg korlátozni. A Felhasználó hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről. Az Üzemeltető a fentieken túl törekszik a Játék non-stop üzemeltetésére, de azt garantálni nem tudja.

Viselkedési szabályok a Játék használata során

 • A Játék során hivatalos nyelv a magyar.
 • Tilos bármely módon megsérteni más Felhasználónak a Játékhoz, illetve a Játék élvezéséhez való jogát.
 • Tilos a Játékban esetlegesen meglévő hibát kihasználni, vagy azt másokkal szemben felhasználni.
 • Tilos sértő, trágár, obszcén, gyűlölködő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes, vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető kifejezéseket használni a Játék során.
 • Ne „spamelj”. Ez azt jelenti, hogy a Felhasználó nem küldhet kéretlen üzeneteket tömegesen vagy rendszeresen a rendszeren keresztül a többi Felhasználó vagy 3. személy részére
 • Felhasználó a kezdő játékostársait segítse, tudatlanságukat ne használja ki.
 • Tilos a Játékban előre megbeszélt eredményű „háborút vívni”.
 • Felhasználó köteles sportszerűen játszani!
 • Tilos bármilyen ajánlattétel, vagy felhívás felhasználói fiók, adásvételére bármely valós, vagy virtuális fizetőeszközért.
 • Tilos értelmetlen karaktersorokat küldeni, vagy a szükségesnél hosszabb szöveggel terhelni a játék erőforrásait.
 • Tilos bármely személyes vagy Felhasználó adatainak nyilvánosságra hozása a Játék során, vagy azon kívül illetve bárki felhívása ezen adatok nyilvánosságra hozására. Az ilyen szituációkból eredő negatív következményekért vagy károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
 • Tilos a Játék használata közben minden olyan alkalmazás futtatása, használata, amely a Honlap vagy a Játék működését veszélyezteti vagy zavarja.
 • Tilos a Felhasználónak hozzáférnie olyan adatokhoz, melyek hozzáférésére a Felhasználó nem jogosult. A közzétett tartalmak lehívása csak olyan formában és módon történhet, mely nem akadályozza a többi Felhasználót. Az olyan adatok vagy szoftverek elküldése, melyek a címzettek hardverét vagy szoftverét befolyásolhatják, károsíthatják tilos.
 • Tilos a Játék használata olyan szolgáltatásokon keresztül, amelyek nem teszik láthatóvá az IP címet.
 • A Felhasználó részére tiltott olyan tevékenységek folytatása, melyek Honlap, a rendszer erőforrásainak túlzott terhelését vonhatják maguk után. A Felhasználó számára tilos a Játékkal kapcsolatos tartalmak blokkolása, felülírása, vagy módosítása, illetőleg bárminemű, a Játékba történő zavaró beavatkozás.
 • Tilos olyan szkriptek és részben vagy egészben automatizált programok használata, melyek a Felhasználónak a többi játékossal szemben előnyt biztosítanak.

7. Szankciók

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot egyrészt, hogy megítélje, hogy a Felhasználó viselkedése adott esetben beleütközik-e az ÁSZF-be, másrészt, hogy kiválassza és alkalmazza a szabályszegés súlyával arányos szankciót.

Ez lehet:

 • A Felhasználó írásban történő figyelmeztetése és felszólítása a jogellenes magatartás abbahagyására,
 • A Felhasználó Játékból történő átmeneti vagy végleges kizárása,
 • Felhasználó végleges kitiltása a Honlapról és a Játékból az adott IP címekről vagy IP cím tartományból érkező adatforgalmak tekintetében.

8. Támogatás

A felhasználói fiókkal kapcsolatos bármely észrevétel, panasz, a felhasználói fiókhoz tartozó, a regisztrációkor megadott e-mail címről, vagy a Honlapon megtalálható „support felületről” küldhető.

Az Üzemeltető kizárólag ezen a módokon küldött észrevételekre reagál, nyújt támogatást, melyet kizárólag a regisztráció során megadott e-mail címre küldd el 72 órán belül. Más címekről küldött, a felhasználói fiókokkal kapcsolatos észrevételeket az Üzemeltető nem kezel még abban az esetben sem, ha az üzenetet ugyanaz a személy küldi, aki a felhasználói fiók feletti rendelkezésre jogosult.

A Játékot koordinálják (jogkör szintek szerint a legmagasabb szintű koordinátorral kezdve):

 • SA (Server Admin)
 • GA (Game Admin)
 • SGM (Super Game Master)
 • GM (Game Master)

a továbbiakban Team tagok -

A fent felsorolt Team tagok feladata a Játék során felmerülő problémák megoldásában történő segítségnyújtás. A Team tagoknak nincs jogosultságuk, és lehetőségük virtuális tárgyakat vagy fizetőeszközt adni, vagy karaktereket bármilyen módon támogatni. Döntéseiket az ÁSZF rendelkezéseire tekintettel hozzák meg. A Felhasználók ezen döntéseket kötelesek tiszteletben tartani. Amennyiben a GM, SGM vagy GA az ÁSZF-el ellentétes döntést hozott adott ügyben, lehetőség van felvenni a kapcsolatot SGM, GA vagy SA valamelyikével (tehát egy magasabb szintű koordinátorral).

Ebben az esetben a Játék koordinálásában részt vevő magasabb szintű koordinátor újra megvizsgálja, hogy GM, SGM vagy GA döntése valóban az ÁSZF-be ütközik-e és ha igen, jogosult a döntést felülbírálni. Ha Team tag a Felhasználó kizárásáról vagy végleges tiltásáról dönt, azt minden esetben felülvizsgálja egy magasabb szintű koordinátor. A legmagasabb szintű koordinátor döntését (SA) az Üzemeltető véglegesnek és szabályszerűnek tekinti.

Ha egy Felhasználóval szemben valamely szankció került alkalmazásra, akkor az azzal kapcsolatos reklamációra a „Support” felületen van lehetőség.

A koordinátoroknak joguk és kötelességük hogy folyamatosan figyeljék az ÁSZF-be ütköző viselkedési formákat a Játék minden felületén és ha ÁSZF-be ütköző tevékenységet észlelnek, jogosultak arra, hogy megtegyék a megfelelő intézkedéseket (pl.: töröljék a sértő kommenteket, a viselkedési szabályok betartására hívjanak fel, szankciót alkalmazzanak).

Panasz esetén ide kattints http://www.oldgame2.net/support/

9. ÁSZF módosítása

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen ÁSZF megváltoztatására. A Felhasználók a megváltozott feltételekről legkésőbb 30 nappal azok életbe lépése előtt a Honlap felületén keresztül kapnak értesítést. Amennyiben a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése érvényét veszti és/vagy ellentmond a törvényi szabályozásnak, az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

Az érvénytelen rendelkezést a szerződő felek egymással való egyetértésben olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely gazdasági értelemben és céljában az érvénytelen rendelkezéshez jogszerűen a leginkább hasonlít. A fenti szabályozás hiányosságok esetén megfelelően érvényes.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a Játékkal illetve az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt email címen vagy a „Support” felületen keresztül teheti meg.

Üzemeltető a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben az Üzemeltető az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Üzemeltető egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Üzemeltető a hozzá írásban (emailben, postai úton vagy a „Support” menüpontban megtalálható űrlapon keresztül) érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Üzemeltető az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.07.13

Bejelentkezés

Kliens Letöltés

A kliens hibamentes futásá-hoz szükséges, hogy a
MS .NET Framework 3.5
vagy újabb verziója telepítve legyen a számítógépeden.

OldGame2 Wiki

© 2016 Minden jog fenntartva | Impresszum | Á.SZ.F. | Adatkezelési nyilatkozat